Waar mensen werken ontstaan conflicten

Collega’s en afdelingen kunnen niet meer samen werken, de werkrelatie tussen maatschapsleden en zakelijke partners raakt verstoord… Wat het conflict ook is, één ding hebben ze gemeen: er moet een oplossing komen.

Conflicten op het werk hebben een negatieve invloed op de werkprestaties van de betrokkenen, maar ook op de rest van uw organisatie. Verminderde productiviteit en ziekteverzuim zijn veel voorkomende gevolgen Een geëscaleerd arbeidsconflict leidt veelal tot juridische stappen en een gang naar de rechter. Dat is een bijzonder langdurig en kostbaar proces, dat veel negatieve energie kost.

U kunt Gente Mediation inschakelen wanneer…